Campus nyt

Georg Stage samarbejder med AAMS

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Georg Stage samarbejder med AAMS
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 10 August 2018, 1:37 PM
 

Det forekommer lige til højrefoden - at AAMS arrangerer værkstedskurser for eleverne på et skoleskib. Denne sommer var det første gang, at samarbejdet mellem Georg Stage og AAMS blev testet, og det er gået rigtig godt.

Georg Stage og AAMS

Elever fra skoleskibet Georg Stage holder pause på AAMS. De roses af underviserne som et flittigt team med et stærkt sammenhold.


Fra onsdag den 1. til lørdag den 11. august summede maskinmesterskolens værksteder af liv - ikke i form af AAMS-studerende, for de holder stadig sommerferie. Nej, der var i stedet tale om 60 dedikerede elever fra skoleskibet Georg Stage, som i disse dage gæster Aarhus. I forbindelse med den tremastede fuldriggers besøg i byen, stod AAMS for afvikling af et praktisk kursus i svejsning og spåntagning, samtidig med at der blev afholdt §17-kursus i arbejdsmiljø om bord på skibet. Samarbejdet var det første af sin slags imellem skoleskibet og AAMS, men forhåbentlig ikke det sidste. Mødet med de engagerede og ansvarsbevidste elever var nemlig en hele vejen igennem positiv oplevelse - både for Georg Stage og AAMS.

Frihed under ansvar
"Det var været nogle gode dage. Vi har frihed under ansvar, og underviserne giver os mulighed for at prøve os frem, for på den måde at finde ud af, hvordan tingene fungerer," forklarer 21-årige Magnus Bach Houmann, som er elev på skoleskibet. "De emner, vi skal igennem i værkstederne, spiller godt sammen med det, man kan komme ud for om bord i et skib. Også selvom det er et sejlskib som vores," uddyber Magnus.

Togtet er endnu kun seks uger gammelt og varer fem måneder i alt, så Magnus har endnu ikke fundet ud af, hvad han vil bagefter. Men en drøm om en karriere i maritim retning er ikke urealistisk. Det er som om den vokser, for hver dag der går om bord på det smukke skib. Når togtet er slut er Magnus og de andre ubefarne skibsassistenter.

Men tilfredsheden med samarbejdet er som sagt gensidigt. Det er de to erfarne værkstedsundervisere Jørn Gjøtrup og Ole Jakobsen, der står for kurset, og ifølge Jørn Gjøtrup er der tale om et hold veldisciplinerede unge mennesker med et usædvanlig godt sammenhold:

"Man kan godt mærke at de kommer fra et skoleskib. Selvom de ikke var været sammen så længe, så er de rigtig gode til at passe på hinanden og hjælpe hinanden. Som underviser ser man tydeligt, hvor godt holdet fungerer sammen og får tingene gjort. Sådan er det jo om bord på et skib. Et eksempel er oprydning - alting ligger bare snorlige bagefter, det er en ren fornøjelse," siger Jørn.

Potentielle maskinmestre
Skoleskibet Georg Stage er en søfartsskole, som er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation). Uddannelsen lever op til internationale krav til søfartsuddannelsen på grundniveau og kontrolleres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nogle bliver befarne skibsassistenter og nogle bliver styrmænd og kaptajner. Andre bliver maskinmestre, hvis de har eller kan få de nødvendige ekstrafag. På AAMS håber studieleder Kim Elsøe Jensen, at de gode oplevelser i sommeren 2018 kan danne præcedens for et mere permanent samarbejde.

"Det er klart, at det er noget vi rigtig gerne vil arbejde hen imod. Både fordi det virker naturligt for en videregående maritim uddannelsesinstitution at samarbejde med et skoleskib, og fordi nogle af eleverne er potentielle studerende hos os," siger han.

Georg Stage og AAMS

Fuldriggeren Georg Stage ved kaj i Aarhus havn i august 2018.