Campus nyt

AAMS'ere i forskningsprojekt vedr. effektoptimering

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
AAMS'ere i forskningsprojekt vedr. effektoptimering
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 28 September 2018, 12:01 PM
 


AAMS anvender en gruppe studerendes kompetencer i forsknings- og udviklingsprojekt, som skal undersøge mulighederne for effektoptimering på transmission linje.

AAMS-studerende i forskningsprojekt 
Rundviser Jesper Klemmesen samt de studerende Nicolaj Lynggaard Viktor, Simon Sand Larsen og Viktor Gyberg. Foto: Allan Abildskov.


Maskinmester-studerende fra 6. semester deltager i øjeblikket i et såkaldt Forsknings- og Udviklingsprojekt (FoU), som handler om effektoptimering af pumperne på transmission linjen mellem Studstrup og Odder. Det konkrete projekt er inspireret af et lignende projekt for Aarhus Vand, udarbejdet i sommeren 2018 af en gruppe daværende 6. semester-studerende.

Opgaven er blevet stillet af lektor Allan Abildskov, som i øjeblikket er i gang med et FoU-projekt vedr. fjernvarmepumper. I sit projekt har Allan brug for en gruppe studerende til at opstille og anvende komponenter på den eksisterende pumpe i Odder, samt til at indhente lagerdata vha. af en rasperry pie, endrino eller lignede. 

Gruppen fra 6. semester, som består af Viktor Gyberg, Simon Sand Larsen, Frederik Foder Randrup, Nicolaj Lynggaard Viktor, Dennis Mortensen og Rasmus Emil Pedersen forholder sig til følgende problemstillinger:

  • Opstilling af måleudstyr
  • Identificering af usikkerheder ved målemetode
  • Realtime målinger
  • Bestemmelse af data som skal lagres

 Og måske:

  • Lagring af effektforbrug

Det er ønsket, at vi i foråret skal have bachelorstuderende, som også skal arbejde på det pågældende projekt samt arbejde med projektets næste etape. Denne etape vil have følgende primære mål:

  • Realtime validering af leverandørens datablad
  • Realtime lifecycle cost
  • Udarbejdelse af en algoritme kan optimer hele transmissionlinien med udgangspunkt i effektmålinger

Der vil for det pågældende bachelorprojekt også være mulighed for at kombinere det med online tilstandsbaseret vedligehold i samarbejde Daniel Alkærsig.

Som videregående uddannelse er Aarhus Maskinmesterskole forpligtet til at allokere ressourcer til forskning og udvikling inden for sit ekspertisefelt, og AAMS har i øjeblikket gang i adskillige FoU-projekter.