Campus nyt

AAMS får tilsagn om støtte til CO2-køleanlæg

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
AAMS får tilsagn om støtte til CO2-køleanlæg
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 2 October 2018, 1:37 PM
 


Den Danske Maritime Fond har givet tilsagn om støtte til indkøb af CO2-køleanlæg med 900.000 kr., og sikrer dermed AAMS' anskaffelse
af et tidssvarende CO2-køleanlæg til både undervisning af skolens studerende og efteruddannelse af maritime aktører.

Den Danske Maritime Fond


Tidligere på året ansøgte AAMS Den Danske Maritime Fond om delvis finansiering af et trans-kritisk CO2-køleanlæg. På et møde den 17. september 2018 behandlede fondens bestyrelse ansøgningen og besluttede at støtte projektet med 900.000 kroner. Anskaffelsen af et nyt CO2-køleanlæg vil for det første betyde udvikling af tidssvarende undervisning i CO2-køleteknik. For det andet forventes det, at AAMS opnår en teoretisk og praksis-dokumenteret viden om drift og vedligehold af trans-kritiske CO2-køleanlæg. For det tredje vil CO2-køleanlægget danne grundlag for anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for datadrevet drift og vedligehold af trans-kritiske CO2-køleanlæg.

Inden for kølebranchen er der i dag et stort drive henimod brugen af ”naturlige” kølemidler, idet den lovgivning, der træder i kraft fra 2019, yderligere skærper kravene til og anvendelsen af syntetiske kølemidler. AAMS oplever derfor også en stor interesse blandt andet fra den maritime industri for at give aktører kompetencer i drift og vedligehold på området, samt viden om, hvordan kendte problematikker i forbindelse med anvendelse af trans-kritiske køleanlæg imødegås.

For at imødekomme interessen, er det vigtigt at have et tidssvarende CO2-køleanlæg til rådighed, som både vil kunne anvendes i undervisningen og til efteruddannelse af maritime aktører.

Med ‘trans-kritisk’ menes den tilstand, hvor kølemidlet både kan beskrives som værende flydende og i gasform, hvilket blandt afhænger af tryk og temperatur. I projektet indgår derfor specifikation, indkøb og idriftsættelse af et trans-kritisk CO2-køleanlæg således, at det kan indgå i køletekniske forløb på maskinmesteruddannelsen og i efteruddannelsesaktiviteter. CO2-køleanlægget forventes opbygget med en fleksibilitet, der gør det muligt at arbejde under forskellige, relevante driftsbetingelser.