Campus nyt

Mød AAMS-dimittend på Ajour og hør om mulighederne i Søværnet

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Mød AAMS-dimittend på Ajour og hør om mulighederne i Søværnet
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 1 November 2018, 7:18 PM
 


Herunder har den fhv. AAMS’er Christian Poulsen skrevet en intro til livet som kadet i Søværnet, og opfordrer alle maskinmester-studerende til at besøge ham på Ajour den 30. november i Odense Congress Centre.
Husk i øvrigt, at DSF arrangerer gratis bus til Ajour.


Kadet i søværnet


Kære kollegaer

Mit navn er Christian Poulsen. Jeg er dimittend fra AAMS anno sommeren 2017. Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med uddannelsen til maskinteknisk officer på Søværnets Officersskole (SOS). Jeg har fået muligheden for at kontakte jer alle her på Campus, da Søværnet i samarbejde med resten af Forsvaret igen i år vil have en stand på dette års Ajour Maskinmestermesse, hvor jeg vil være årets repræsentant for de maskintekniske kadetter på SOS. Som dimittend fra AAMS og med min nuværende stilling som kadet på SOS vil jeg stå klar til at svare på jeres spørgsmål hvis I går med drømmen om at arbejde for Sø-værnet. 

Her er lidt info om uddannelsen til maskinteknisk officer på Søværnets Officersskole:

Uddannelsen til maskinteknisk officer er for dig som går med en lille leder i maven, og som ikke udeluk-kende har valgt at blive maskinmester for at være smurt ind i olie fra morgen til aften. Uddannelsen varer 20 måneder og er lønnet. Uddannelsen er akkrediteret som en diplomuddannelse i ledelse med samme niveau som en bachelor. De første 8 måneder af uddannelsen er basis- og funktionsuddannelsen, hvor man lærer at være soldat i Søværnet og bliver omskolet til Søværnets tekniske systemer, samt hvorledes man drifter systemerne på Søværnets skibe. De sidste 12 måneder af uddannelsen er selve diplomud-dannelsen i ledelse, som består af 6 moduler: ledelse, forsvarets rolle i samfundet, militære operationer, maritime myndighedsopgaver, maritime emergency management og sømilitær ledelse. 

Når man er færdig med uddannelsen, er man officer og premierløjtnant af rang. Man er sikret et job hos Søværnet. Selvom der også er jobs til lands hos Søværnet, er jobbene primært til søs, om det enten er på en af de 5 store enheder (fregatter og støtteskibe) eller om det er på nogle af de mindre inspektionsskibe og -fartøjer, der sikrer Danmarks suverænitet over Færøerne og Grønland. 

Det var en lille kort introduktion fra mig. Jeg håber på at se mange nysgerrige maskinmestre til Ajour. 


Venlig hilsen
Christian Poulsen


Læs også artiklen: Tilmeld dig Ajour-messen allerede nu – gratis bus med DSF