Campus nyt

Praksisnær (engelsk)undervisning på Nordhavnen

 
Billede af Jacob Munkholm Jensen
Praksisnær (engelsk)undervisning på Nordhavnen
ved Jacob Munkholm Jensen - tirsdag den 12. marts 2013, 14:42
 

Praksisnær (engelsk)undervisning på Nordhavnen

Mens drengene skruer i den store skibsmotor med iver og entusiasme, lister Kirsten Skaaning rundt og snakker med dem – på engelsk. Det er både praksisnær og tværfaglig undervisning på 1. semester.

Iført blå arbejdshjelme og sikkerhedssko er et hold fra 1. semester denne formiddag allerede i fuld gang. Inddelt i små hold myldrer de studerende rundt om og op og ned ad den store skibsmotor på Nordhavnen, som de skiller ad, skruer på og sætter sammen igen. De ser alle sammen ud til at have meget travlt, men på den gode måde, og opfører sig i det hele taget som fisk i vandet.

”De har fået udstukket en konkret opgave, og på baggrund af den skal de udarbejde en rapport, som dokumenterer arbejdsprocessen, risikoanalyse mv.” forklarer deres underviser, Thomas Møller Hansen.

Og det er tydeligvis en rigtig god idé, som er helt i tråd med de praksisnære principper i den nye studieordning.Ingen teoritimer på engelsk
Ind imellem dukker Kirsten Skaaning op, spørger interesseret ind til arbejdet og indleder udredende dialoger på engelsk. De studerende svarer beredvilligt og med tekniske fagtermer, som de kender fra de engelsksprogede manualer.

Allerede sidste forår tog han sit første hold 1. semester-studerende med på Nordhavnen, for på den måde at sætte de mange teorier i perspektiv, og fra efteråret 2012 har alle semesterets klasser været en tur omkring den store skibsmotor. Det sproglige aspekt, hvor engelsklæreren går rundt og snakker med de studerende om konkrete opgaver, træder i stedet for den gamle studieordnings engelsktimer, som i dag er fjernet fra skemaet.

”Ved at flytte engelskundervisningen herind, er det jo mig, der kommer på besøg hos dem, og ikke omvendt – sådan som det ofte vil føles at træde ind i et klasseværelse. Her samtaler vi mere på engelsk, vi bruger kropssproget og peger, rører og er langt mere nærværende,” forklarer Kirsten.Som en rigtig maskinmester
”Den nye studieordning betyder jo mindre fremmøde og tavleundervisning, så forud for forløbet hernede på Nordhavnen har vi nøjedes med at give dem lidt vejledning og lagt noget litteratur og nogle motormanualer ud til dem. Derudover har vi opfordret de studerende til selv at søge supplerende viden,” fortæller Thomas, som selv er spændt på hvordan de studerende tager udfordringen op.

Men foreløbig går det i hvert fald strygende. Det er tydeligt at de studerende nyder arbejdet med motoren, og ingen af dem lader til at være trætte af at skulle besvare spørgsmål på engelsk. 23-årige Mathias Rasmussen er helt på det rene med nødvendigheden af at kunne engelsk, og er glad for det praksisnære afbræk på teoriundervisningen:

”Det er sjovt og afvekslende at kommer herud og arbejde med en rigtig motor, frem for bare at kigge på et diagram på klassen. Man føler sig helt klart mere som en rigtig maskinmester, når det foregår på denne her måde, og det er også en fin måde at vænne sig til at tale engelsk på. Det er jo sådan, det vil være om bord på et rigtigt skib,” siger han.