Campus nyt

Maritim innovationcamp en stor succes

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Maritim innovationcamp en stor succes
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 18 March 2013, 9:50 AM
 

Maritim innovationcamp blev en stor succes


Per Resen Steenstrup, Resen Energy, holder inspirationsforedrag ved årets Blue Innovation Camp.

Blue Innovation Camp 2013, som løb af stabelen den 12. og 13. marts, var en forrygende og lærerig oplevelse for de 100 deltagende studerende fra hele landet.

Nye ideer til eksplosionssikring, fremdrift af skibe, boat transfer og forbedring af bølgekraft-bøjer. Udfordringerne var varierede og spændende, da 100 studerende fra maritime uddannelser tænke innovation, idégenerering og forretningsmodeller i et virkelighedsnært setup, hvor virkelige virksomheder stillede opgaverne. Rammen var Blue Innovation Camp i Vingsted Centret ved Vejle, hvor deltagerne over to døgn skulle fyldes med viden, værktøjer og inspiration til selv at komme op med de helt rigtige ideer.

Fire virksomheder – fire cases
”Det har virkelig været to spændende dage med en hel masse inspiration. Det var også rigtig sjovt at møde studerende fra andre skoler, som man kunne få inputs og ideer fra,” fortæller 24-årige Rasmus Carstens, 5. semester studerende på AAMS. 

Sammen med sin femmandsgruppe, sammensat af studerende fra hele landet, udviklede han et koncept for fremdrift af et skib, hvor vandet via skivekompressorer presses igennem skibet fra for mod agter, for på den måde at skabe fremdrift. Men allerede før projektet var helt færdigt, tvivlede gruppen dog på sine chancer:

”Teknologien er bestemt tilgængelig og vil sikkert kunne lade sig gøre, men jeg tvivler på at systemet kan generere tilstrækkelig fremdrift. Men vi har selv opfundet ideen fra bunden, og det har under alle omstændigheder været en spændende proces,” erklærer Rasmus.

I alt fire virksomheder leverede hver sin konkrete opgave, som de studerende skulle finde brugbare løsningsforslag til. Opgaverne var – groft ridset op – således anlagt:

DASPOS bad om ideer til eksplosionssikring af lækagesporingsanlæg på skibe.

Semco Maritime bad om ideer til boat-transfer mellem båd og mølle ved høj bølgestand.

MAN Diesel og Turbo bad om ideer til at forbedre effektiviteten af et skibs fremdrift.

Resen Waves bad om ideer til hvordan mekanismen i en bølgekraft-bøje kan forbedres.

Nøgleordet er samarbejde
Og da andendagen var omme og dommerkomiteen havde besigtiget de i alt 19 løsningsforslag, var Rasmus Carstens gruppe som ventet da heller ikke med helt i front. 

Vinderen af årets Blue Innovation Camp – eller bare BIC2013 – var et hold hvor alle de deltagende skoler var repræsenteret. På holdet var: Søren Isaksen (MARTEC), Martin Winther (MARTEC), Christian H. Ladefoged (AUH), Anders Corfits (FMS) og Daniel Hybschmann (AAMS). 

Via lige dele effektiv idégenerering, et velfungerende samarbejde og opfindsomhed, havde gruppen opfundet et koncept som muliggjorde, at det eksisterende lækagesporingsudstyr fra DASPOS kan anvendes i miljøer hvor der er eksplosionsfare som f.eks. offshore installationer. 

I deres vurdering lagde dommerne vægt på, at ideen var realiserbar, og at gruppen havde ramt problemstillingen så præcist som muligt. Og det havde de i høj grad – endda så meget, at Lars Gerner Lund fra DASPOS ganske enkelt kunne konkludere, at ideen var så god, at virksomheden uden yderligere tilretninger kunne arbejde videre med den. Når ideen realiseres vil det åbne mulighed for at DASPOS kan udvide deres marked til kunder med eksplosionskritiske områder.

Således betragtet må BIC2013 siges at være en succes, hvor både deltagere og arrangører er meget tilfredse. Et godt udgangspunkt for at gentage succesen næste år.


”Nøgleordet er samarbejde. At de studerende lærer at arbejde sammen på tværs af uddannelser, skoler og semestre og finder ud af at skabe nye ideer sammen, er den største oplevelse ved sådan et arrangement. Alt gik som vi håbede på, selv om der naturligvis altid vil være punkter, der kan justeres til næste gang,” konkluderer Torben Egelund Rauff, som var koordinator for Camp’en.