Campus nyt

AAMS løser problem vedr. certifikater

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
AAMS løser problem vedr. certifikater
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 2 April 2013, 3:35 PM
 

AAMS løser problem vedr. certifikater

I den seneste tid har der hersket en del uklarhed vedr. de kursusbeviser, som udstedes af AAMS. Nogle studerende har været af den opfattelse, at AAMS udsteder ugyldige certifikater, men det er en stor misforståelse, pointerer prorektor Leif Tranborg.

På AAMS har der i en periode svirret rygter om ugyldige kursusbeviser, udstedt af AAMS, og som ikke duer internationalt. Det er dog langt fra sandheden, som er noget mere indviklet end som så.

Dimittender fra AAMS, som endnu ikke har optjent seks måneders sejltid, kan ikke få STCW’s sønæringsbevis som vagthavende maskinmester. For at opnå dette, skal dimittenden påmønstre i en uddannelsesstilling, hvor han dokumenterer hvad han lærer i en uddannelsesbog. Efter seks måneders sejlads kan uddannelsesbogen veksles med et sønæringsbevis.

”Det vil sige, at selvom man har haft de maritime valgfag og har bestået alle forløb – og dermed har det teoretiske fundament for sønæringsbeviset på plads – skal man altid have optjent seks måneders sejltid for at få udstedt beviset. I løbet af de maritime valgfag udstedes en række kursusbeviser, som ikke er STCW-kompetencebeviser men derimod blot beviser, som kan supplere det endelige eksamensbevis,” understreger Leif Tranborg.

Og det er bl.a. her at misforståelsen opstår: Mange dimittender tror, at disse kursusbeviser kan stå alene som STCW-kompetencebeviser – og når de så kommer ud i verden og oplever, at beviserne ikke godtages, så opstår historien om de ugyldige AAMS-certifikater.

AAMS udsteder nu STCW-bevis i søsikkerhed
Men egentlig burde dimittenderne slet ikke behøve fremvise nogen STCW-beviser for at påmønstre i uddannelsesstillinger. Desværre kan det ske, at visse udenlandske rederier og port state controls i visse havne forlanger at se STCW-beviser på grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. Og sådan et er der iflg. de internationale regler først krav om sammen med sønæringsbeviset.

Dette potentielle problem løser AAMS nu.

”Fordi vi desværre oplever, at nogle rederier mv. stiller andre krav end STCW-reglerne på området, har vi besluttet at imødekomme problemet. AAMS har netop fået godkendelse fra Søfartsstyrelsen til at udstede et STCW-kompetencebevis for grundlæggende uddannelse i søsikkerhed til alle, som har bestået de maritime valgfag. Det har aldrig tidligere været nødvendigt at udstede det, men vi vil ikke risikere at vores dimittender får vanskeligheder pga. det,” siger Leif Tranborg.

STCW-kompetencebeviserne er sendt til alle tidligere studerende ved AAMS, som dimitterede i juni 2012 eller senere. Alle kommende dimittender modtager det automatisk, som en del af eksamensbeviset.