Campus nyt

Sådan rekrutterer virksomheder anno 2019

 
Picture of Kristoffer Mølstrøm
Ang: Re: Sådan rekrutterer virksomheder anno 2019
by Kristoffer Mølstrøm - Wednesday, 27 November 2019, 11:46 PM
 

Hej Jannick og Per

Jeg tror også, at man skal passe på med at adskille det at arbejde selvstændigt og samarbejde. De to hænger - eller bør i hvert fald hænge - uløseligt sammen. 

Som jeg læser og tolker virksomhedernes svar i tabel 23, er svarene et generelt udtryk for det stigende behov for soft skills. Altså de evner, der er meget svære at erstatte med robotter, automation og digitalisering - det være kreativ tænkning, samarbejde, løsning af komplekse problemer, forandringsparathed, at skabe relationer og være i stand til at forstå helheder og sammenhænge.

Og forhåbentlig udvikler man 'soft skills'-kompetencer, når man samarbejder i grupper og indgår i dialog om løsning af konkrete problemstillinger smile   

Hvis lysten er til endnu mere læsning om emnet, kan man jo lige kigge i World Economic Forums rapport om fremtidens jobs og kompetencer