Campus nyt

AAMS-dimittend vinder DDV’s studiepris

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
AAMS-dimittend vinder DDV’s studiepris
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 21 May 2013, 10:01 AM
 

AAMS-dimittend vinder DDV’s studiepris

Bjørn Christensen sammen med sin vejleder, Lars Hansen.

Ved MainTech 2013-konferencen uddeltes den såkaldte studiepris til to særligt bemærkelsesværdige bachelorprojekter. Det ene gik til Bjørn Christensen, som dimitterede fra AAMS i januar.

Med sit bachelorprojekt "Implementering af TPM i laboratorium" hos Danfoss Nordborg vandt den 26-årige maskinmester Bjørn Christensen torsdag den 16. maj Den Danske Vedligeholdsforenings (DDV) studiepris. Sammen med æren fulgte et kontant beløb på 7.500 kr til Bjørn, som siden han dimitterede fra AAMS i janaur 2013 har fortsat sine studier Aalborg Universitet. Her er han i gang med en toårig overbygningsuddannelse som cand.scient.techn.

Forståelse for forebyggende vedligehold
I sin indstilling til DDV skrev vejleder Lars Hansen blandt andet om Bjørns bachelorprojekt:

"Bjørn har i sin bachelorpraktik hos Danfoss Nordborg analyseret testanlæg og udformet forslag til vedligeholdsstrategi og –plan. Under sit praktikophold blev Bjørn opmærksom på tidligere erfaringer med implementering af TPM i afdelingen og erkendte at en succesfuld implementering af forebyggende vedligehold, er en krævende opgave ...Ved at kombinere viden om vedligehold, TPM, projekt- og forandringsledelse, samt forståelsen for vedligeholdsafdelingens rolle i forhold til kunder og den øvrige del af virksomheden, anviser rapporten en vej til implementering af forebyggende vedligehold i en TPM kontekst. I rapporten viser Bjørn således stor forståelse for, hvor komplekst indførelse af forebyggende vedligehold kan være. Rapport, præsentation og diskussion blev bedømt til karakteren 12."

Overrasket over pris
Danfoss Nordborg planlægger nu at tage udgangspunkt i Bjørn Christensens arbejde og anbefalinger, når virksomheden inden for det kommende år tager hul på arbejdet med at implementere en vedligeholdsstrategi og en vedligeholdsplan på laboratoriet. En udvikling som Bjørn Christensen selvsagt glæder sig over, ligesom han er fuld af taknemmelighed over at modtage den prestigefyldte studiepris fra DDV.

»Jeg er utroligt stolt og havde på ingen måde regnet med at vinde prisen. Det er rigtig dejligt at blive anerkendt for sit hårde arbejde af nogle mennesker, som har rigtig meget viden på området,« siger han.