Campus nyt

Vækst og sund økonomi på AAMS

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Vækst og sund økonomi på AAMS
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 27 May 2013, 10:39 AM
 

Vækst og sund økonomi på AAMS


Vækst kombineret med sund økonomi giver mulighed for skabe udvikling af såvel undervisningen som organisationen og de fysiske rammer.

Aarhus Maskinmesterskole har i løbet af 2012 haft en stigning i antallet af studerende på 14,4 pct. Dette medvirker til en indtægtsstigning på ca. 10 mio. kr. set i forhold til sidste år. Samtidig er andelen af midler til udviklingsaktiviteter fastholdt på ca. 7,5 pct. af omsætningen – i overensstemmelse med AAMS strategiplan.

Årets resultat på ca. 3 mio. kr. bidrager sammen med tidligere års positive resultater til at vi har en egenkapital ultimo 2012 på 102 mio. kr. Det svarer til en soliditetsgrad på 70,8. Gennem etableringen af en solid egenkapital er grundlaget for en hensigtsmæssig finansiering af vores del af Navitas således skabt.

De seneste års vækst, kombineret med en sund økonomi, har skabt grundlaget for at skabe en organisation af en størrelse, hvor vi kan afsætte mange ressourcer til udviklingen af undervisning, organisationen og de fysiske rammer.