Campus nyt

Proceskursus for driftsledere var en stor succes

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Proceskursus for driftsledere var en stor succes
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 21 June 2013, 1:20 PM
 

Proceskursus for driftsledere var en stor succes

Kursusdeltagerne havde prøver med fra deres egne anlæg. Her er Anders Nedergaard i gang med at gøre
prøvemateriale fra Thorsø Miljø- og biogas klar til analyse af bl.a. gaspotentiale.


Samarbejde mellem Videncentret på AAMS, AU Foulum og Foreningen for Danske Biogasanlæg førte til vellykket kursus for driftledere.

Det netop afsluttede kursus ”Målrettet proceskursus til driftsledere ved Biogasanlæg” blev en stor succes. Det viser kursisternes evaluering af det to dage lange forløb, som blev afholdt på i Aarhus Universitets faciliteter i Foulum.

Ideen om samarbejdet opstod, da Foreningen for Danske Biogasanlæg kontaktede Videncentret for at snakke om mulighederne inden for målrettet efteruddannelse – og da AU Foulum allerede har massiv kompetence inden for proceskurser, var det naturligt at lade dem køre kurset. AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er beliggende i Foulum, øst for Viborg. AU Foulum huser store dele af universitetets forskning i fødevarer og jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, fødevarer, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

Videncentrets rolle har således været at koordinere kurset – at sørge for kursister og varetage for al administration, diverse formalia mv.

Kendskab til biologiske processer
Kurset skulle give driftsledere på biogasanlæg et bedre kendskab til de biologiske processer, der finder sted inde i et biogasanlæg, samt kendskab til de vigtigste procesparametre og målemetoder. Derudover gik kurset også ud på at give overblik over værktøjer til daglig processtyring og afhjælpning af procesproblemer. De enkelte deltagere blev bedt om at bidrage med specifikke indlæg om, hvordan de har løst en udfordring, ligesom der blev vekslet ligeligt mellem teori og praksis. Og især den ligelige vekselvirkning var noget, som deltageren var begejstrede for.

”Det betyder, at kursisterne kan gå ud og bruge deres nye viden fra dag 1 efter kurset. Når man hele tiden omsætter teorierne til noget konkret, fremmer man forståelsen og gør den nye viden mere brugbar” siger Torben Egelund Rauff, koordinator for videncentret. Han tilføjer, at netop denne vægtning altid er vigtig i de kurser, som videncentret er involveret i.

Også interessant for maskinmestre
Ligesom det er tilfældet med alt andet, som Videncentret engagerer sig i, havde også dette kursus relevans for AAMS. Skolen havde en enkelt deltager med på kurset, Brian Boe Pedersen, som benyttede sig at muligheden for at deltage gratis. Som bekendt har alle medarbejdere ved AAMS mulighed for at deltage på de kurser, som arrangeres af Videncentret. Området er særlig interessant for skolens energilinie, hvor AAMS allerede samarbejder med AU Foulum.

”Vi er rigtig glade for de positive tilbagemeldinger fra kursisterne. Det næste skridt bliver, at vi evaluerer kurset sammen med Foreningen for Danske Biogasanlæg og ser på, om der er flere områder, hvor vi fremadrettet har mulighed for at lave noget sammen,” siger Torben Egelund Rauff.