Campus nyt

AAMS og Erhvervsakademi Aarhus indleder strategisk samarbejde

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
AAMS og Erhvervsakademi Aarhus indleder strategisk samarbejde
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 9 September 2013, 9:19 AM
 

AAMS og Erhvervsakademi Aarhus indleder strategisk samarbejde

Rektor Anders Hanberg (tv) og erhvervsakademiets rektor Christian Mathiasen.

Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus har valgt at indgå et langsigtet samarbejde for at styrke det tekniske uddannelsesmiljø i Østjylland.

I første omgang betyder samarbejdet mellem de to uddannelsesinstitutioner, at der til efteråret kommer nye efter- og videreuddannelsestilbud inden for energioptimering som f.eks. solceller, solvarme og varmepumper. Samarbejdet vil også resultere i, at Aarhusområdet får et bredere udbud af tekniske videregående uddannelser.

Knowhow og fælles oprustning
Med samarbejdet styrker erhvervsakademiet sit faglige miljø inden for det tekniske område ved at få adgang til maskinmesterskolens tekniske udstyr og knowhow. For AAMS vil samarbejdet betyde et stærkere miljø inden for ledelse, IT og innovation. Samtidig betyder samarbejdet, at de to institutioner i fællesskab kan opruste på det internationale område. Rektor for AAMS Anders Hanberg Sørensen siger:

”Med samarbejdet vil vi kunne dække behovet for flere tekniske uddannelser i Aarhus, hvilket understøtter erhvervslivets ønsker. Samtidig styrkes vores tekniske uddannelsesmiljøer til gavn for de studerende.”

Også erhvervsakademiets rektor Christian Mathiasen glæder sig. ”Vi kan se nogle klare synergieffekter i at samarbejde, fordi vi på mange måder komplementerer hinanden.”

To stærke uddannelsesinstitutioner
Både erhvervsakademiet og maskinmesterskolen har de seneste år oplevet kraftig vækst i antallet af studerende. Erhvervsakademi Aarhus er med sine 4.000 fuldtidsstuderende og 21 videregående uddannelser byens tredje største uddannelsesinstitution. Aarhus Maskinmesterskole har de seneste ti år oplevet en markant vækst og er i dag landets største maskinmesterskole med næsten 900 studerende. Det er derfor to stærke og solide institutioner, der nu får gavn af hinandens styrker.

Både AAMS og Erhvervsakademi Aarhus udbyder praksisrettede, videregående uddannelser rettet mod beskæftigelse i primært det private erhvervsliv. Begge udbyder uddannelser til unge med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.