Campus nyt

Optimeret organisationsstruktur på AAMS

 
Per Hessellund
Optimeret organisationsstruktur på AAMS
by Per Hessellund - Friday, 7 September 2012, 12:43 PM
 

Gennem de sidste 7-8 år er vores skole vokset fra at have omkring 150 studerende til i dag at have omkring 800 studerende. Denne kraftige vækst har medført, at vi løbende har justeret organisationen, således vi stadig kan være effektive og dynamiske i forhold til de forventninger vi møder hos studerende, erhvervslivet og samfundet.
Alene i forbindelse med denne studiestart har vi budt velkommen til ti nye undervisere, således vi i dag er omkring 90 ansatte på AAMS.

Møde for ansatte

Onsdag den 5. september fortalte rektor om den seneste tilpasning af organisationen, på et møde for medarbejdere på AAMS.
Ledelsen har valgt at fastholde en “flad” ledelsesstruktur, da vi har haft megen succes med denne struktur, som udmærker sig meget kort vej fra ansat til rektor.

Selvom der ikke er mange i ledelsen, kan de dog sagtens flytte rundt...
Du vil derfor snart opleve at rektor er at finde i det nuværende studievejlederkontor, studievejlederne flytter ned i forhallen, hvor prorektor nu er lokaliseret. Begge prorektorer flytter sammen og overtager rektors nuværende kontor.... ...lad os håbe flytteriet bliver godt koordineret, således vi kan finde de respektive folk i de rette kontorer efter efterårsferien (2012 smile).
Hertil kommer en nyoprettet stilling som studieadministrationschef, der besættes af Steffen S. Sørensen, der indtil nu har fungeret som underviser på skolen. Steffen får til opgave at binde de studieadministrative opgaver sammen, således studiekoordinatorerne, studiesekretærerne og studievejledningen styrkes og kan udvikles i samspil mellem alle parter i administrationen.

Bestyrelse → Rektor → Ledergruppe: Projektmedarbejder (Simon Bek Rasmussen), prorektorer (Jesper Kofoed Pedersen, Leif Tranborg), Leder af tekniskafdeling (Poul H. Boisen), Studieadministrationschef (Steffen S. Sørensen) → Under dette lag er resten af medarbejderne placeret. Dermed er der samme korte vej fra medarbejder til ledelsen af skolen som altid har været kendetegnede for organisationen på AAMS.