Campus nyt

Få indflydelse på dit studiemiljø

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Få indflydelse på dit studiemiljø
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 27 September 2013, 12:37 PM
 

Få indflydelse på dit studiemiljø

Har du lyst til at være med til at forbedre og optimere studiemiljøet på din uddannelse?
Så har du her en unik mulighed for medindflydelse!


AAMS ønsker at inddrage de studerende aktivt i udviklingen af et sundt og velfungerende studiemiljø. Derfor har DSF brainstormet sig frem til identificering af fire arbejdsgrupper, som skal se nærmere på hver sit område inden for studiemiljøet på skolen. Vi håber, at du har lyst til at tilmelde dig en af dem!

Studiemiljø er mange ting: Det er både skolens fysiske rammer og den enkelte studerendes trivsel mv. De fire overordnede temaer, som skal danne ramme for arbejdsgrupperne, har følgende overskrifter:

  • Modtagelse af nye studerende
  • Etablering af lektiecafé 
  • Forslag til optimering af Campus
  • Øget kontakt til erhvervslivet

Hvis projektet skal blive til noget, kræver det at der er nogen, som har lyst til at tilmelde sig til arbejdsgrupperne og snakke videre om, hvordan vi sikrer de bedste rammer inden for de enkelte områder.

Det er vigtigt at understrege, at arbejdsgrupperne ikke kun er for DSF'ere.

Hvis grupperne skal fungere optimalt, skal så bredt et udsnit af skolens studerende deltage. Alle kan være med, uanset hvor travlt man har på studiet. Det forventes nemlig ikke at arbejdsgrupperne skal overdynges med opgaver, men tvært imod at de kan mødes og diskutere muligheder, drømme og forventninger til studiemiljøet. Hvor ofte de enkelte grupper får behov for at mødes, og hvad de helt præcis skal snakke om, aftales på første møde.

Du kan allerede nu tilmelde dig en arbejdsgruppe ved at sende en mail med navn og kontaktinfo (mail og mobil) til jmj@aams.dk.

I løbet af den kommende tid vil DSF's klasserepræsentanter ude i de enkelte klasser fortælle mere om arbejdsgrupperne.

Læs i øvrigt mere om grupperne i vedhæftede dokument!