Campus nyt

Ingen forskelsbehandling af klasser ved eksamen

 
Billede af Jacob Munkholm Jensen
Ingen forskelsbehandling af klasser ved eksamen
ved Jacob Munkholm Jensen - tirsdag den 1. oktober 2013, 13:11
 

Ingen forskelsbehandling af klasser ved eksamen


Rygter om forfordeling af nogle klasser i forbindelse med afholdelse af skriftlige eksaminer manes definitivt til jorden. Nogle studerende ved AAMS har ellers fået den opfattelse, at særlige hensyn til nogle betyder ekstra pres på andre i eksamenstiden.


Det er ikke rigtigt, når nogle tror at særlige hensyn til f.eks. fjernundervisningsklasserne betyder, at fremmødeklasser risikerer at få lagt deres skriftlige eksamener meget tæt op ad hinanden. I nogle tilfælde er det hændt, at to skriftlige eksamener er placeret på samme dag, hvilket kan være en bitter pille at sluge for de studerende. Men det har intet med forfordeling at gøre, forsikrer studiekoordinator og lektor Karsten Jepsen:

”Der kan være flere grunde til at vi vælger at lægge prøverne på den måde. Der går rygter om at beslutningen om prøvernes placering træffes under særlig hensyntagen til de fjernstuderende, og det kan jeg i hvert fald blankt afvise. Det er en beslutning, som tages ud fra faglige og pædagogiske hensyn. Hvad er det, man vil teste, og hvordan gør man det bedst muligt?” forklarer Karsten Jepsen.

”Eksamensformen er fastlagt i undervisningsplanen, og de bindinger der følger deraf, skal tages med i planlægningen. Herefter er det er spørgsmål om det muliges kunst inden for vores fysiske rammer. Det betyder f.eks. at på M1. semester trækker man et emne, og eksamineres i både el og maskinlære samme dag. Denne binding er ikke fastlagt i undervisningsplanen for M2 semester. Derfor er det et spørgsmål om det muliges kunst, aflysninger, flytninger m.v. om de to skriftlige prøver er på én eller to dage.”

En aktuel klage drejer sig om en to timers prøve i maskinlære og en tre timers prøve i el, som lægges på hver sin side af frokostpausen samme dag. Her er de studerende blevet fortalt, at dette skyldes skolens ønske om at tage mest hensyn til de fjernstuderende. De konkrete prøver er siden blevet forskudt, således at de nu afvikles over to sammenhængende dage, men det har kun kunnet lade sig gøre, fordi der viste sig en lokalemæssig mulighed for det.

”Der er jo mange eksamener i samme periode, samtidig med at der stadig er undervisning på skolen. For at få puslespillet til at gå op, og for at undgå unødigt mange aflysninger af timer, er vi sommetider nødt til at udnytte tiden og pladsen maksimalt. Og rent praktisk vil det ofte være lettere at arrangere to eksamener på samme dag.”

Men ifølge Karsten Jepsen er to eksamener på samme dag ikke en urimelig hård belastning af de studerende. Selvfølgelig er man nødt til at prioritere sin tid, og det er klart, at man må forberede sig til de to fag sideløbende. Det er man også nødt til når prøverne ligger forskudt over to sammenhængende dage.

”Det er da klart, at vi altid forsøger at lægge prøverne så fordelagtigt for de studerende som muligt – uden at skele mere til nogle end til andre. Men det er bare ikke altid at det kan lade sig gøre,” konkluderer han.