Campus nyt

Skriveværkstedet i gang igen

 
Picture of Anna Kathrine Jørgensen
Skriveværkstedet i gang igen
by Anna Kathrine Jørgensen - Monday, 10 September 2012, 4:38 PM
 

Torsdag d. 6. september var der skriveværksted for anden gang i det nye semester.

Skriveværkstedet var oprindeligt tænkt som et tilbud til studerende med særlige vanskeligheder i forhold til den skriftlige fremstilling på dansk. Hen ad vejen har det vist sig, at også en del studerende, der skriver ganske godt, møder frem. Denne gruppe er typisk fokuseret på at stramme yderligere op i forhold til rapportskrivningen – nogle kommer bare en enkelt gang eller et par gange for at få lidt feedback på en jobansøgning.

Studerende Gert Jensen, som deltager i kurset, forklarer baggrunden for at deltage i kurset:

”Mange af de jobfunktioner, som maskinmesteren kan bestride, medfører skriftlig kommunikation. Denne kommunikation kan være til både interne og eksterne personer. Det er vigtigt, at de personer, der skal kommunikeres med, er af den opfattelse, at du virker professionel, når du kommunikerer skriftligt. Et velskrevet, klart og præcist sprog hjælper med til at undgå misforståelser, og i sidste ende kommer det også en selv til gode. Jeg har min fremtidige jobfunktioner i baghovedet, men jeg tænker også på, at skriveværkstedet gerne skulle højne niveauet af min bacheloropgave.”

Om skriveværkstedet
Skriveværkstedet består af to blokke. Den første blok tager fat i et særligt tema, som er relateret til skriftlig fremstilling. Den anden blok står til rådighed for individuel feedback (her er der plads til spørgsmål omkring projektformalia, jobansøgninger osv.). Jens Poulsen er underviser på skriveværkstedet.